HelloHygiene.png

Schemă de certificare sub licență IQNet

HELLO Hygiene!

Recâștigarea încrederii clienților în industria ospitalității

De ce certificare HELLO Hygiene!

În contextul epidemiilor și pandemiilor, industria ospitalității trebuie să ia măsurile de precauție necesare. Obligația de a avea grijă nu se extinde numai asupra personalului și oaspeților, ci și asupra oricărei părți interesate care ar putea fi infectate în incinta sau ca urmare a operațiunilor sale. Contractori externi cum ar fi echipele de curatenie sunt un exemplu.
 

Certificarea Hello Hygiene își propune să sprijine măsurile preventive organizaționale și să promoveze o comunicare convingătoare. Printr-o evaluare independentă și certificare, organizațiile sunt capabile să își verifice respectarea obligației de a avea grijă, de a demonstra transparența și de a câștiga încrederea oaspeților sau clienților lor.

Certificarea HELLO HYGIENE pentru industria ospitalității reprezintă un proces sistematic care ar putea ajuta organizațiile să-și definească, să revizuiască și să evalueze practicile actuale; să-și alinieze eforturile, să utilizeze punctele forte și să fie clare cu privire la angajamentele lor de a furniza continuu bunele practici de igienă și siguranță.

 
 

1. AUTOEVALUARE

 • Completarea autoevaluării online pus la dispoziție de SRAC prin IQNet

 •  În mod automat va fi generat un raport referitor la stadiul implementării cerințelor

 •  Rezolvarea  de către organizație a oricăror aspecte lipsă, dacă este cazul pentru a putea trece la etapele următoare

2. ANALIZA DOCUMENTAȚIEI

 • Analiza politicilor și regulilor, cum ar fi planurile privind igiena, protocoalele de curațenie, planuri de măsuri pentru siguranța personalului și a oaspeților, înregistrări referitoare la instruiri și altele

3. AUDIT LA FAȚA LOCULUI

 •  Verificări privind îndeplinirea cerințelor menționate în chestionarul de autoevaluare și a regulilor stabilite de organizație  (planuri privind igiena, protocoale de curațenie, planuri de măsuri pentru siguranța personalului și a opaspeților, etc)

 • Interviuri cu managementul și personalul

 • Analizarea vizuală a locațiilor. Nu se aplică procedura de eșantionare, toate locațiile trebuind să fie evaluate

4. ACORDAREA CERTIFICĂRII

 • După rezolvarea tuturor aspectelor se emite certificatul și se acordă dreptul de utilizare a mărcii  de certificare HELLO HYGIENE

 • Înscrierea organizației în Baza de date cu certificările emise, disponibilă la adresa www.iqnet-ltd.com

   

ASPECTE GENERALE

 • Strategia și politica

 • Analiza riscului

 • Precauții standard referitoare la curațenie și igienă

 • Precauții referitoare la transmiterea bolilor

 • Instruire și conștientizare

 

ASPECTE SPECIFICE
DOTARILOR UZUALE

 • Pregătirea și răspunsul la situații de urgență (epidemii)

 • Managementul general al igienei
 • Practici generale de igienă
 • Condiții aferente construcției în sine

 • Recepție și consierge
 • Curățenie, dezinfectare și menaj

 • Băi și toalete (publice)
 • Echipamente individuale de protecție

 • Managementul lenjeriei
 • Ventilație

ASPECTE SPECIFICE
DOTĂRILOR UZUALE

 • Bazine de înot

 • Centre SPA

 • Centre wellness

 • Centre de fitness

 • Restaurante, baruri

 • Servicii de catering

 • Facilități pentru îngrijirea copiilor

 • Centre / Săli de spectacole

 • Centre /Săli de conferințe

 

Etapele certificării

Aspecte evaluate

Avantajele certificării HELLO Hygiene!

Certificarea HELLO Hygiene va ajuta sa va protejati afacerea.
In caz de litigii sau reclamatii, intrebarea „care este nivelul rezonabil de grija fata de oaspeti la care ne asteptam” este adesea decisiva.

Un audit al obligatiei de a avea grija efectuat de SRAC:

  ajuta organizatia sa isi aprecieze numarul si nivelul actiunilor aferente obligatiei de avea grija implementate in raport cu standardele si valorile de referinta internationale;
  confirma nivelul de masuri de igiena si siguranta exercitat;
  subliniaza potentialul de imbunatatire;
  reduce riscurile in ceea ce priveste responsabilitatea juridica;
  ajuta la castigarea si la mentinerea increderii;
  ajuta la protejarea reputatiei.
Certificarea HELLO Hygiene vă ajută să vă protejați afacerea.
În caz de litigii sau reclamații, întrebarea „care este nivelul rezonabil de grijă față de oaspeți la care ne așteptăm” este adesea decisivă.

Un audit al obligației de a avea grijă efectuat de SRAC:

 • ajută organizația să îți aprecieze numărul și nivelul acțiunilor aferente obligației de avea grijă implementate în raport cu standardele și valorile de referință internaționale;

 • confirmă nivelul de măsuri de igienă și siguranță exercitat;

 • subliniază potențialul de îmbunătățire;

 •  reduce riscurile în ceea ce privește responsabilitatea juridică;

 • ajută la câștigarea și la menținerea încrederii;

 •  ajută la protejarea reputației.

 
 

021.313.6335

Vasile Pârvan nr. 14, sector 1, București

HELLO